AcasăISJContact ISJ București. Telefon si email

Contact ISJ București. Telefon si email

publicitate

Telefon contact Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 6 (ISJ). Email. Adresa. Program. Reclamatii

Contact ISJ București. Telefon si email. În calitate de judet important din România, București are un sistem educațional vast și complex, care deservește o populație diversă și numeroasă de elevi și studenți. Inspectoratul Școlar Județean București este instituția responsabilă cu coordonarea și monitorizarea activităților educaționale din București, asigurând calitatea și dezvoltarea sistemului de învățământ din acest județ special.

publicitate

Acest ghid are scopul de a oferi informații utile și detaliate despre Inspectoratul Școlar Județean București, inclusiv structura sa, atribuțiile principale, serviciile oferite, proiectele și inițiativele importante, precum și modalitățile de contact. Indiferent dacă sunteți părinte, elev, cadru didactic sau doar un interesat de educație, acest articol vă va ajuta să înțelegeți mai bine rolul și funcțiile ISJ București în sistemul de învățământ din România.

publicitate

Informatii generale Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 6

Structura Organizațională ISJ București

Inspectoratul Școlar Județean București este o instituție publică deconcentrată a Ministerului Educației și Cercetării. Acesta are o structură complexă, alcătuită din mai multe direcții și servicii specializate. Principalele structuri organizatorice ale ISJ București includ:

publicitate
 1. Cabinetul Inspectorului Școlar General. Aici se iau deciziile strategice și se coordonează activitățile inspectoratului.
 2. Direcția de Dezvoltare Instituțională și Management Proiecte. Această direcție se ocupă de dezvoltarea și implementarea de proiecte educaționale, precum și de gestionarea resurselor alocate.
 3. Direcția de Învățământ Preșcolar și Școlar. Responsabilă pentru coordonarea învățământului preșcolar și școlar din București.
 4. Direcția de Învățământ Liceal și Profesional. Se ocupă de liceele și școlile profesionale din județ și monitorizează calitatea învățământului liceal.
 5. Direcția de Învățământ Special și Resurse Educaționale. Această direcție se concentrează pe nevoile copiilor cu cerințe educaționale speciale și asigură resursele necesare pentru aceștia.
 6. Direcția de Învățământ Dual și Profesionalizant. Promovează învățământul dual și formarea profesională a elevilor.
 7. Serviciul de Resurse Umane și Administrativ. Se ocupă de resursele umane și aspectele administrative ale inspectoratului.
 8. Serviciul Juridic și Contencios. Asigură asistență juridică și gestionează aspectele de contencios administrativ.
 9. Biroul Comunicare și Relații Publice. Responsabil cu comunicarea și relațiile publice ale ISJ București.
 10. Centrul de Resurse și Asistență Educațională. Oferă resurse și suport pedagogic cadrelor didactice.
 11. Centrul de Formare Continuă și Perfecționare a Personalului Didactic. Asigură formarea continuă a cadrelor didactice.

Misiune și Obiective Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 6

Misiunea ISJ București constă în asigurarea unei educații de calitate pentru toți elevii din București, în promovarea excelenței în învățământ și în susținerea dezvoltării continue a sistemului educațional. Printre obiectivele principale ale inspectoratului se numără:

 • Creșterea calității actului educațional. ISJ București se străduiește să îmbunătățească procesul de învățământ și rezultatele elevilor prin programe și strategii educaționale.
 • Asigurarea egalității de șanse. Inspectoratul lucrează pentru ca toți elevii, indiferent de mediul social sau de proveniență, să aibă acces la educație și oportunități egale.
 • Dezvoltarea resurselor umane. ISJ București promovează formarea continuă a cadrelor didactice și dezvoltarea competențelor acestora.
 • Implementarea programelor educaționale naționale și europene: Inspectoratul se implică în implementarea programelor educaționale naționale și europene, cu accent pe educația incluzivă și formarea profesională.
 • Monitorizarea și evaluarea calității. ISJ București desfășoară activități constante de monitorizare și evaluare a calității actului educațional.

Atributii si servicii oferite de ISJ București

Evaluarea Națională și Bacalaureat București

ISJ București coordonează și supraveghează desfășurarea examenelor naționale, cum ar fi Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VIII-a și Bacalaureatul pentru absolvenții de liceu. Inspectoratul stabilește metodologia și calendarul acestor examene, asigurând corectitudinea și transparența procesului de evaluare.

publicitate

Formare Continuă a Cadrelor Didactice in judetul București

Un alt serviciu important oferit de ISJ București este formarea continuă a cadrelor didactice. Inspectoratul organizează și susține programe de formare pentru profesori, asigurându-se că aceștia au acces la resursele și competențele necesare pentru a preda într-un mediu educațional în continuă schimbare.

Asistență și Resurse Educaționale

ISJ București oferă asistență școlilor și cadrelor didactice în dezvoltarea și implementarea proiectelor educaționale. De asemenea, furnizează resurse educaționale, materiale didactice și suport pentru activitățile școlare.

Alte informatii pretioase pe aceasta tema puteti gasi pe website-ul Ministerului Educatiei.

Monitorizare și Evaluare a Performanței Școlare

Inspectoratul desfășoară activități constante de monitorizare și evaluare a performanței școlare în școlile din București. Acest lucru implică analiza rezultatelor elevilor, inspecții școlare și evaluarea progresului în atingerea obiectivelor educaționale.

Proiecte și Inițiative Importante pentru judetul București

Educație pentru Viață

Un proiect de mare importanță derulat de ISJ București este „Educație pentru Viață.” Acest proiect are ca scop promovarea educației pentru sănătate, educației sexuale și a comportamentelor responsabile în rândul elevilor. Prin intermediul acestui proiect, inspectoratul oferă resurse și training-uri cadrelor didactice pentru a aborda aceste teme sensibile în școli.

Școala Altfel in judetul București

„Școala Altfel” este o inițiativă națională care încurajează activitățile extracurriculare și educația nonformală. ISJ București susține și promovează această inițiativă în școlile din București, oferind sprijin în organizarea de excursii, tabere, ateliere și evenimente culturale.

Dezvoltarea Competențelor Digitale in judetul București

În era digitală, dezvoltarea competențelor digitale este esențială. ISJ București se implică în promovarea utilizării tehnologiei în educație și oferă training-uri pentru profesori pentru a-i ajuta să integreze în mod eficient resursele digitale în procesul de predare-învățare.

Contact ISJ București

Dacă doriți să luați legătura cu Inspectoratul Școlar Județean București, puteți folosi următoarele date de contact:

 • Telefon contact Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 6. 021.318.02.00
 • Adresa de e-mail. secretariat – [email protected] [email protected]
 • Adresa sediu: București – Adresa sediu ISJ in curs de actualizare

Concluzie despre Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 6

Inspectoratul Școlar Județean București are un rol vital în asigurarea calității și dezvoltarea sistemului de învățământ din România. Cu o structură complexă și o gamă variată de servicii, ISJ București contribuie la formarea viitoarelor generații de elevi și la dezvoltarea competențelor cadrelor didactice. Educația este un pilon fundamental în dezvoltarea unei societăți, iar Inspectoratul Școlar Județean București joacă un rol esențial în acest proces.

Dacă sunteți părinte, elev sau cadru didactic din București, este important să fiți familiarizat cu activitățile și resursele oferite de ISJ București pentru a vă asigura că beneficiați de cele mai bune condiții în procesul de învățare și predare. Educația este cheia succesului, iar Inspectoratul Școlar Județean București face tot posibilul pentru a o face accesibilă și de calitate pentru toți locuitorii din București.

Alte teme de interes pentru tine: magazine online, banci sau farmacii din București.

In cadrul acestui articol puteti gasi informatii de contact ISJ București (telefon, email, program, adresa sediu si alte detalii de interes despre Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 6).

 

TELEFOANE DE INTERES PENTRU TINE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

TELEFOANE POPULARE

TELEFOANE RECENTE