AcasăANAFDeclaratia Unica 2024

Declaratia Unica 2024

publicitate

Declarația Unică 2024. Ghid Complet pentru Contribuabilii din România. Venituri din chirii, venituri din strainatate, dividende, termen limita

Declaratia Unica 2024. Declarația Unică este un document fiscal esențial pentru contribuabilii din România care realizează venituri din activități independente, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții și alte surse. Introducerea acestei declarații a avut loc în anul 2018, în cadrul unui proces de simplificare a obligațiilor fiscale și de modernizare a administrației fiscale românești. În anul 2024, declarația unică continuă să fie un instrument crucial pentru raportarea veniturilor și calculul impozitelor și contribuțiilor datorate statului.

publicitate

Ce este Declarația Unică 212?

Declarația Unică (DU) este un formular fiscal prin care contribuabilii persoane fizice își declară veniturile obținute din diverse surse, calculează impozitele și contribuțiile sociale datorate și le achită. Aceasta înlocuiește multiple declarații fiscale care existau anterior, reducând astfel birocrația și simplificând procesul de conformare fiscală. Declaratia Unica 2024

publicitate

Cine trebuie să depună Declarația Unică 212?

Declarația Unică trebuie depusă de către persoanele fizice care obțin venituri din:

publicitate
 1. Activități independente (PFA-uri, II-uri, profesii liberale).
 2. Drepturi de proprietate intelectuală.
 3. Cedarea folosinței bunurilor (chirii).
 4. Activități agricole, silvicultură și piscicultură.
 5. Investiții (dividende, dobânzi, tranzacții cu valori mobiliare).
 6. Alte surse de venituri (premii, jocuri de noroc, etc.).

Este important de menționat că atât rezidenții, cât și nerezidenții care obțin venituri în România trebuie să depună această declarație.

Termene de depunere și plată Declaratia Unica 212

Pentru anul fiscal 2024, termenul de depunere a Declarației Unice este 25 mai 2024. Acesta este și termenul limită pentru plata impozitelor și contribuțiilor sociale aferente veniturilor obținute în anul 2023.

publicitate

Noutăți pentru 2024

În fiecare an, legislația fiscală poate suferi modificări care influențează modul de completare și depunere a Declarației Unice. Pentru anul 2024, câteva dintre noutățile semnificative includ:

 1. Actualizarea cotelor de impozitare: Eventuale ajustări ale cotelor de impozit pe venit și contribuții sociale, stabilite prin legea bugetului.
 2. Noi deduceri și facilități fiscale: Posibile introduceri de noi deduceri fiscale pentru anumite categorii de contribuabili sau tipuri de venituri.
 3. Digitalizarea procesului de depunere: Îmbunătățiri ale platformei online de depunere a declarațiilor fiscale pentru a facilita procesul pentru contribuabili.

Completarea Declarației Unice

Completarea Declarației Unice poate fi o sarcină complexă, dar urmând pașii corecți, contribuabilii se pot asigura că își îndeplinesc obligațiile fiscale corect și la timp.

 1. Identificarea surselor de venit: Primul pas este identificarea tuturor surselor de venit realizate în anul precedent (2023).
 2. Determinarea veniturilor impozabile: Calcularea veniturilor nete prin scăderea cheltuielilor deductibile din veniturile brute.
 3. Calculul impozitelor și contribuțiilor: Aplicarea cotelor de impozit pe venit și a contribuțiilor sociale asupra veniturilor nete.
 4. Completarea formularului: Formularul Declarației Unice trebuie completat cu datele personale și informațiile financiare relevante.
 5. Depunerea declarației: Depunerea se poate face online, prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV) al ANAF, sau fizic, la sediul ANAF.

Aspecte importante de reținut

 1. Autodeterminarea obligațiilor fiscale: Contribuabilii trebuie să își calculeze singuri obligațiile fiscale, bazându-se pe veniturile și cheltuielile declarate.
 2. Plata în avans: Pentru anumite categorii de venituri, contribuabilii pot fi obligați să efectueze plăți în avans, care vor fi regularizate la depunerea Declarației Unice.
 3. Amânări și facilități: În anumite situații, contribuabilii pot beneficia de amânări la plata impozitelor sau de facilități fiscale speciale (de exemplu, pentru investiții în cercetare-dezvoltare). Declaratia Unica 2024

Sancțiuni pentru nedepunerea sau depunerea incorectă a Declarației Unice

Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a Declarației Unice poate atrage sancțiuni substanțiale. Acestea pot include amenzi, penalități de întârziere și majorări de întârziere. De asemenea, declarațiile incorect completate sau cu omisiuni pot fi supuse rectificărilor din partea ANAF, cu posibile consecințe fiscale suplimentare.

Întrebări frecvente despre Declaratia unica 212

1. Ce este Declarația Unică 212 și de ce este importantă pentru contribuabilii cu venituri din chirii?

Declarația Unică 212 reprezintă un formular fiscal introdus de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) din România, care permite persoanelor fizice să-și declare toate veniturile obținute din diverse surse, inclusiv chirii, să-și calculeze impozitele și contribuțiile sociale datorate și să le achite într-un mod simplificat și eficient.

Declarația Unică este esențială din mai multe motive:

 • Consolidarea obligațiilor fiscale: Înlocuiește mai multe formulare fiscale anterioare, reducând birocrația și simplificând procesul de conformare pentru contribuabili.
 • Transparență și claritate: Permite contribuabililor să aibă o imagine clară asupra tuturor veniturilor și obligațiilor fiscale, facilitând o gestionare mai bună a finanțelor personale.
 • Evaziune fiscală redusă: Prin centralizarea informațiilor fiscale într-un singur document, ANAF poate monitoriza mai eficient conformarea contribuabililor, contribuind astfel la reducerea evaziunii fiscale.
 • Obligație legală: Depunerea Declarației Unice este obligatorie pentru toți contribuabilii care obțin venituri din chirii, iar nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni financiare și alte consecințe legale.

În concluzie, Declarația Unică 212 este un instrument crucial pentru gestionarea și raportarea corectă a veniturilor din chirii, asigurând conformarea contribuabililor la legislația fiscală și contribuind la un sistem fiscal mai eficient și transparent.

2. Care sunt pașii principali pentru completarea și depunerea Declarației Unice 212 pentru veniturile din chirii?

Completarea și depunerea Declarației Unice 212 pentru veniturile din chirii implică următorii pași principali:

 1. Identificarea surselor de venit din chirii: Înainte de a completa Declarația Unică, contribuabilii trebuie să identifice toate veniturile obținute din chirii, inclusiv chirii pentru proprietăți imobiliare (apartamente, case, terenuri) și chirii pentru bunuri mobile (autovehicule, echipamente etc.).
 2. Determinarea veniturilor brute: Acesta este totalul sumelor încasate din chirii pe parcursul anului fiscal anterior. Contribuabilii trebuie să țină evidența tuturor plăților primite de la chiriași, inclusiv plăți pentru avansuri, utilități etc.
 3. Calculul cheltuielilor deductibile: Pentru a determina venitul net impozabil, contribuabilii pot deduce cheltuielile legate direct de activitatea de închiriere, cum ar fi costurile de întreținere și reparație a proprietății, cheltuielile cu utilitățile (dacă sunt suportate de proprietar), taxele locale și comisioanele agenților imobiliari.
 4. Determinarea venitului net anual impozabil: Se obține prin scăderea cheltuielilor deductibile din veniturile brute. Dacă se optează pentru impozitarea în sistem real, se iau în considerare toate cheltuielile efectuate pentru obținerea venitului. Alternativ, se poate opta pentru impozitarea pe baza normei de venit.
 5. Calculul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale: Impozitul pe venit pentru veniturile din chirii este de 10%. Contribuabilii trebuie să plătească și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) dacă veniturile nete anuale depășesc un anumit prag (de obicei 12 salarii minime brute pe economie).
 6. Completarea formularului Declarației Unice: Formularul se poate descărca de pe site-ul ANAF sau se poate completa online prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV). Se completează toate secțiunile relevante, inclusiv datele personale, informațiile despre veniturile din chirii, cheltuielile deductibile și calculul impozitului și contribuțiilor datorate.
 7. Depunerea Declarației Unice: Se poate face online prin SPV sau fizic, la sediul ANAF. Depunerea online este recomandată pentru rapiditate și eficiență.
 8. Plata impozitelor și contribuțiilor sociale: Se efectuează până la termenul limită de 25 mai. Plata se poate face online, prin transfer bancar sau la casieriile ANAF.

Acești pași asigură o completare și depunere corectă a Declarației Unice 212 pentru veniturile din chirii, evitând sancțiunile și asigurând conformarea fiscală.

3. Ce cheltuieli sunt considerate deductibile pentru veniturile din chirii și cum influențează acestea impozitul pe venit?

Cheltuielile deductibile sunt costuri suportate de contribuabili pentru obținerea veniturilor din chirii și care pot fi scăzute din veniturile brute pentru a determina venitul net impozabil. Aceste cheltuieli influențează direct valoarea impozitului pe venit datorat, deoarece reduc baza impozabilă. Cheltuielile deductibile includ:

 1. Cheltuieli de întreținere și reparații: Costurile aferente întreținerii și reparațiilor proprietății închiriate, cum ar fi reparații la instalații, renovări, și alte lucrări de mentenanță.
 2. Cheltuieli cu utilitățile: Dacă proprietarul suportă costurile pentru utilități (apă, gaz, electricitate, internet), acestea pot fi deduse.
 3. Taxe și impozite locale: Impozitul pe proprietate și alte taxe locale aferente bunului închiriat sunt deductibile.
 4. Prime de asigurare: Costurile pentru asigurarea proprietății închiriate pot fi deduse.
 5. Cheltuieli administrative: Comisioanele plătite agenților imobiliari pentru găsirea chiriașilor și administrarea proprietății.
 6. Dobânzi pentru credite: Dobânzile plătite pentru creditele ipotecare sau alte împrumuturi contractate pentru achiziționarea sau renovarea proprietății închiriate.
 7. Amortizarea proprietății: Costul de achiziție al proprietății poate fi dedus treptat, pe o perioadă de timp, sub forma amortizării.
 8. Cheltuieli juridice și contabile: Onorariile pentru servicii juridice și contabile legate de activitatea de închiriere.

Exemplu de calcul:

 • Venituri brute anuale: 30.000 RON (2.500 RON/lună)
 • Cheltuieli deductibile: 10.000 RON (reparații, utilități, taxe locale)
 • Venit net anual impozabil: 30.000 RON – 10.000 RON = 20.000 RON
 • Impozit pe venit (10%): 20.000 RON x 10% = 2.000 RON

Astfel, deducerea cheltuielilor relevante reduce impozitul pe venit datorat de la 3.000 RON (fără deducerea cheltuielilor) la 2.000 RON, realizând o economie fiscală semnificativă pentru contribuabil.

4. Cum se calculează contribuțiile sociale pentru veniturile din chirii și când sunt acestea obligatorii?

Contribuțiile sociale, în special contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), sunt obligatorii pentru contribuabilii care obțin venituri din chirii și care depășesc un anumit prag anual. Calculul și obligațiile sunt următoarele:

 1. Pragul pentru plata CASS: Contribuabilii sunt obligați să plătească CASS dacă veniturile nete anuale din chirii depășesc de 12 ori salariul minim brut pe economie. Pentru anul 2024, salariul minim brut este estimat la 3.000 RON pe lună, astfel pragul anual este 36.000 RON (3.000 RON x 12 luni).
 2. Calculul contribuției: CASS se calculează ca un procent (de obicei 10%) din baza de calcul. Baza de calcul este venitul net anual impozabil. Dacă venitul net anual este sub pragul stabilit, contribuabilul nu este obligat să plătească CASS.

Exemplu de calcul:

 • Venit net anual din chirii: 50.000 RON
 • Prag CASS: 36.000 RON
 • Venit net anual peste prag: 50.000 RON > 36.000 RON
 • CASS datorat (10%): 50.000 RON x 10% = 5.000 RON

În acest exemplu, contribuabilul trebuie să plătească 5.000 RON drept CASS pentru veniturile din chirii, deoarece venitul net anual depășește pragul de 36.000 RON.

 1. Declararea și plata contribuțiilor: Contribuabilii trebuie să declare CASS datorat în Declarația Unică și să efectueze plata până la termenul limită de 25 mai 2024. Plata se poate face în tranșe sau integral, în funcție de opțiunile oferite de ANAF.

Contribuțiile sociale sunt esențiale pentru asigurarea accesului contribuabililor la servicii de sănătate și pentru susținerea sistemului de asigurări sociale. Conformarea corectă și la timp cu aceste obligații fiscale este crucială pentru evitarea sancțiunilor și pentru asigurarea unei gestionări responsabile a veniturilor din chirii.

5. Ce sancțiuni riscă contribuabilii pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a Declarației Unice 212?

Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a Declarației Unice 212 poate atrage sancțiuni severe pentru contribuabili. Sancțiunile includ:

 1. Amenzi contravenționale: Conform Codului de procedură fiscală, nerespectarea termenului de depunere a Declarației Unice poate atrage o amendă cuprinsă între 50 RON și 500 RON pentru persoanele fizice.
 2. Penalități de întârziere: Dacă impozitele și contribuțiile sociale datorate nu sunt plătite până la termenul limită de 25 mai 2024, se aplică penalități de întârziere. Acestea sunt calculate ca un procent din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. În general, penalitățile de întârziere sunt de 0,02% pe zi.
 3. Majorări de întârziere: Pe lângă penalitățile de întârziere, se pot aplica și majorări de întârziere pentru sumele neplătite. Majorările sunt stabilite prin legislația fiscală și se aplică cumulativ cu penalitățile de întârziere.
 4. Blocarea conturilor bancare: În cazurile extreme de neconformare, ANAF poate solicita blocarea conturilor bancare ale contribuabilului pentru a recupera sumele datorate. Aceasta este o măsură drastică, aplicată în situațiile în care contribuabilul nu colaborează cu autoritățile fiscale.
 5. Executare silită: ANAF are dreptul să inițieze proceduri de executare silită pentru a recupera impozitele și contribuțiile sociale neplătite. Aceasta poate include sechestrarea și vânzarea bunurilor contribuabilului.

Exemplu de sancțiuni:

 • Impozit pe venit datorat: 2.000 RON
 • Contribuții sociale datorate: 5.000 RON
 • Total datorat: 7.000 RON

Dacă contribuabilul nu plătește aceste sume până la termenul limită și întârzie 30 de zile:

 • Penalități de întârziere (0,02%/zi): 7.000 RON x 0,02% x 30 zile = 42 RON
 • Majorări de întârziere: pot fi adăugate suplimentar, conform legislației.

Astfel, suma totală datorată ar crește, și contribuabilul ar risca măsuri coercitive din partea ANAF. Este esențial să depunem Declarația Unică la timp și să achităm toate sumele datorate pentru a evita aceste consecințe. Declaratia Unica 2024

6. Cum se tratează veniturile din chirii obținute în străinătate și care sunt implicațiile fiscale în România?

Veniturile din chirii obținute în străinătate trebuie declarate în România, iar contribuabilii trebuie să fie conștienți de implicațiile fiscale asociate. Tratamentul fiscal al acestor venituri implică mai multe aspecte:

 1. Declararea veniturilor în România: Conform legislației fiscale românești, rezidenții români sunt obligați să declare toate veniturile obținute din surse externe, inclusiv veniturile din chirii, în Declarația Unică 212. Acest lucru se aplică indiferent dacă veniturile sunt supuse sau nu impozitării în țara unde sunt obținute.
 2. Evitarea dublei impuneri: România are încheiate convenții de evitare a dublei impuneri cu multe țări. Aceste convenții permit contribuabililor să evite plata impozitului pe același venit în ambele țări. În general, venitul din chirii obținut în străinătate va fi impozitat în țara unde se află proprietatea, iar impozitul plătit în acea țară poate fi dedus din impozitul datorat în România.
 3. Calculul contribuțiilor sociale: Veniturile din chirii obținute în străinătate sunt incluse în calculul contribuțiilor sociale datorate în România. Dacă veniturile nete anuale din toate sursele, inclusiv cele din chirii externe, depășesc pragul stabilit pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), contribuabilul trebuie să achite această contribuție.
 4. Documentație și evidențe: Contribuabilii trebuie să păstreze documentele justificative privind veniturile din chirii obținute în străinătate și impozitele plătite în țara respectivă. Aceste documente vor fi necesare pentru completarea Declarației Unice și pentru eventualele controale fiscale.

Tratamentul fiscal al veniturilor din chirii obținute în străinătate necesită o bună înțelegere a legislației fiscale internaționale și a convențiilor de evitare a dublei impuneri. Este recomandat să consultați un expert fiscal pentru a asigura conformitatea și pentru a maximiza beneficiile fiscale disponibile.

7. Care sunt opțiunile de impozitare pentru veniturile din chirii și cum se alege cea mai avantajoasă metodă?

Contribuabilii care obțin venituri din chirii în România au două opțiuni principale de impozitare: sistemul real și norma de venit. Alegerea celei mai avantajoase metode depinde de structura veniturilor și cheltuielilor fiecărui contribuabil.

 1. Impozitarea în sistem real:

În acest sistem, contribuabilul declară veniturile brute și deduce cheltuielile efectuate pentru obținerea acestor venituri. Venitul net impozabil se determină prin scăderea cheltuielilor deductibile din veniturile brute. Impozitul pe venit este de 10% aplicat asupra venitului net impozabil.

Avantaje:

 • Flexibilitate: Permite deducerea tuturor cheltuielilor efectuate pentru obținerea venitului, ceea ce poate reduce semnificativ baza impozabilă. Declaratia Unica 2024
 • Precizie: Reflectă exact veniturile și cheltuielile reale ale contribuabilului.

Dezavantaje:

 • Complexitate: Necesită o evidență contabilă detaliată și documente justificative pentru toate cheltuielile deduse.
 • Costuri de administrare: Poate necesita servicii contabile profesionale, crescând costurile administrative.

Exemplu:

 • Venituri brute anuale: 30.000 RON
 • Cheltuieli deductibile: 15.000 RON
 • Venit net impozabil: 30.000 RON – 15.000 RON = 15.000 RON
 • Impozit pe venit (10%): 15.000 RON x 10% = 1.500 RON
 1. Impozitarea pe baza normei de venit:

În acest sistem, impozitul se calculează pe baza unei norme de venit stabilite de ANAF pentru fiecare tip de activitate și zonă geografică. Norma de venit este o sumă fixă, iar impozitul pe venit este de 10% aplicat asupra acestei norme, indiferent de veniturile și cheltuielile reale ale contribuabilului.

Avantaje:

 • Simplicitate: Nu necesită evidență contabilă detaliată sau documente justificative pentru cheltuieli.
 • Predictibilitate: Contribuabilul știe exact suma datorată de la început, facilitând planificarea financiară.

Dezavantaje:

 • Lipsa flexibilității: Nu permite deducerea cheltuielilor reale, ceea ce poate duce la o impozitare mai mare pentru contribuabilii cu cheltuieli semnificative.
 • Inexactitate: Poate fi mai puțin favorabil pentru contribuabilii cu venituri mai mici decât norma de venit.

Exemplu:

 • Norma de venit stabilită de ANAF: 20.000 RON
 • Impozit pe venit (10%): 20.000 RON x 10% = 2.000 RON

Alegerea metodei de impozitare:

Pentru a alege cea mai avantajoasă metodă, contribuabilii ar trebui să compare impozitul pe venit rezultat din ambele metode. Dacă cheltuielile deductibile sunt mari și reduc semnificativ venitul net impozabil, impozitarea în sistem real poate fi mai avantajoasă. În schimb, dacă cheltuielile sunt reduse și norma de venit este apropiată de veniturile reale, impozitarea pe baza normei de venit poate simplifica procesul și reduce costurile administrative. Declaratia Unica 2024

Consultarea unui expert fiscal poate ajuta contribuabilii să facă cea mai bună alegere în funcție de situația lor specifică și să optimizeze obligațiile fiscale.

8. Cum pot corecta o Declarație Unică 212 deja depusă și care sunt pașii pentru depunerea unei declarații rectificative?

Corectarea unei Declarații Unice 212 deja depusă este posibilă prin depunerea unei declarații rectificative. Aceasta permite contribuabililor să corecteze erorile sau omisiunile din declarația inițială, asigurând conformitatea cu obligațiile fiscale. Pașii pentru depunerea unei declarații rectificative sunt următorii:

 1. Identificarea erorilor sau omisiunilor: Contribuabilul trebuie să analizeze declarația inițială și să identifice toate erorile sau omisiunile care necesită corectare. Acestea pot include erori de calcul, veniturile nedeclarate, cheltuieli deductibile omise sau informații incorecte despre contribuții sociale.
 2. Obținerea formularului actualizat: Formularul pentru declarația rectificativă este același cu cel pentru declarația inițială, dar trebuie completat cu datele corectate. Formularul poate fi descărcat de pe site-ul ANAF sau completat online prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV). Declaratia Unica 2024
 3. Completarea secțiunilor relevante: Formularul trebuie completat cu datele corectate, incluzând:
  • Datele personale și de identificare ale contribuabilului.
  • Veniturile corectate și cheltuielile deductibile actualizate.
  • Calculul actualizat al venitului net impozabil și al impozitului datorat.
  • Informațiile corectate despre contribuțiile sociale.
 4. Marcarea ca declarație rectificativă: Este important să marcați declarația ca fiind rectificativă, pentru a indica ANAF-ului că aceasta corectează o declarație depusă anterior. Acest lucru se face bifând căsuța corespunzătoare din formular.
 5. Depunerea declarației rectificative: Declarația rectificativă poate fi depusă online prin intermediul SPV sau fizic, la sediul ANAF. Depunerea online este recomandată pentru rapiditate și eficiență.
 6. Confirmarea corectării: După depunerea declarației rectificative, contribuabilul trebuie să primească o confirmare de primire din partea ANAF. Este recomandat să păstrați această confirmare pentru evidența personală.

Exemplu de corectare:

 • Declarația inițială: Venituri brute declarate – 30.000 RON, cheltuieli deductibile declarate – 5.000 RON, venit net impozabil – 25.000 RON, impozit datorat – 2.500 RON.
 • Erori identificate: Cheltuieli deductibile omise – 3.000 RON (total cheltuieli deductibile corecte – 8.000 RON).
 • Declarația rectificativă: Venituri brute corectate – 30.000 RON, cheltuieli deductibile corectate – 8.000 RON, venit net impozabil – 22.000 RON, impozit datorat – 2.200 RON.

În acest exemplu, contribuabilul trebuie să depună o declarație rectificativă pentru a corecta cheltuielile deductibile omise inițial și pentru a ajusta impozitul datorat în consecință.

Depunerea corectă și la timp a unei declarații rectificative asigură conformitatea cu obligațiile fiscale și evită posibile sancțiuni sau penalități din partea ANAF.

9. Ce facilități fiscale sunt disponibile pentru contribuabilii cu venituri din chirii și cum pot beneficia de acestea?

Contribuabilii cu venituri din chirii în România pot beneficia de anumite facilități fiscale care le pot reduce povara fiscală. Aceste facilități includ:

 1. Deduceri pentru cheltuieli deductibile: Contribuabilii pot deduce cheltuielile efectuate pentru obținerea veniturilor din chirii. Acestea includ costurile de întreținere și reparații ale proprietății, cheltuielile cu utilitățile, taxele locale, primele de asigurare și dobânzile pentru credite contractate pentru achiziționarea sau renovarea proprietății.
 2. Amortizarea proprietății: Costul de achiziție al proprietății închiriate poate fi dedus treptat, pe o perioadă de timp, sub forma amortizării. Aceasta permite contribuabililor să-și reducă venitul impozabil în mod gradual.
 3. Optarea pentru norma de venit: În anumite condiții, contribuabilii pot opta pentru impozitarea veniturilor din chirii pe baza normei de venit stabilită de ANAF. Acest sistem simplifică calculul impozitului și poate fi avantajos pentru contribuabilii cu cheltuieli reduse.
 4. Reduceri pentru plata anticipată: Contribuabilii care plătesc impozitul anticipat pentru veniturile din chirii pot beneficia de reduceri. De exemplu, dacă impozitul datorat este plătit integral până la o anumită dată (de obicei 15 martie a anului următor), ANAF poate oferi o reducere procentuală din suma totală datorată.
 5. Facilități pentru renovarea și întreținerea clădirilor istorice: În anumite cazuri, contribuabilii care închiriază clădiri istorice sau de patrimoniu pot beneficia de facilități fiscale suplimentare pentru cheltuielile de renovare și întreținere.
 6. Exonerare de la plata CASS: Contribuabilii pensionari sau cei care obțin venituri din chirii sub un anumit prag anual pot fi exonerati de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Cum pot beneficia de facilitățile fiscale:

 1. Documentarea și evidența cheltuielilor: Pentru a beneficia de deducerile fiscale, contribuabilii trebuie să păstreze toate documentele justificative pentru cheltuielile deductibile. Aceste documente includ facturi, chitanțe, contracte și orice alte dovezi ale cheltuielilor efectuate.
 2. Consultarea normelor de venit: Contribuabilii trebuie să consulte lista cu normele de venit stabilite de ANAF pentru a verifica dacă opțiunea pentru norma de venit este avantajoasă în cazul lor specific.
 3. Plata anticipată a impozitului: Pentru a beneficia de reducerile oferite pentru plata anticipată, contribuabilii trebuie să efectueze plățile până la data limită stabilită de ANAF. Este important să monitorizeze termenele și să planifice plățile în avans.
 4. Consultarea unui expert fiscal: Consultarea unui expert fiscal poate ajuta contribuabilii să înțeleagă toate facilitățile fiscale disponibile și să le aplice corect în declarația unică. Un expert fiscal poate oferi sfaturi personalizate și poate asigura conformitatea cu legislația fiscală.
 5. Depunerea corectă a Declarației Unice: Contribuabilii trebuie să completeze corect Declarația Unică, incluzând toate informațiile relevante despre veniturile din chirii și cheltuielile deductibile. Declarația trebuie depusă la timp pentru a evita sancțiunile și pentru a beneficia de toate facilitățile fiscale disponibile.

Prin utilizarea corectă a facilităților fiscale, contribuabilii pot reduce semnificativ impozitul pe venit datorat și pot optimiza gestionarea financiară a veniturilor din chirii.

Concluzie despre Declaratia Unica 212

Declarația Unică reprezintă un instrument esențial în sistemul fiscal românesc, facilitând conformarea fiscală și simplificând procesul de declarare și plată a impozitelor și contribuțiilor sociale. În 2024, contribuabilii trebuie să fie atenți la modificările legislative și să urmeze pașii corecți pentru a-și îndeplini obligațiile fiscale. Prin înțelegerea și respectarea procedurilor, contribuabilii pot evita sancțiunile și pot beneficia de facilitățile fiscale disponibile, contribuind astfel la un sistem fiscal echitabil și eficient.

TELEFOANE DE INTERES PENTRU TINE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

TELEFOANE POPULARE

TELEFOANE RECENTE